Projects

Micro RNAs in the regulation of the redox state in cancer cells

Badania statutowe, młodzi (BKM) BKM-622/Rau1/2021
Total budget [PLN]: 15 180
Start date: 01/01/2021; End date: 31/12/2021
Status: completed

Introduction
Reakcje redoks to wszystkie reakcje utleniania i redukcji, w których następuje przepływ elektronu związany z pojawianiem się i neutralizacją reaktywnych form tlenu (RFT). Większość genów kodujących białka związane z reaktywnymi formami tlenu (enzymy produkujące lub neutralizujące RFT) posiada sekwencje, rozpoznawane przez miRNA. miRNA tworzą z białkami Ago (ang. Argonaute proteins) kompleks RISC (ang. RNA-induced silencing complex), który wiąże się głownie z regionem 3’UTR mRNA (ang. Messenger RNA) posiadającego odpowiednią sekwencję. W rezultacie następuje degradacja danego transkryptu lub hamowana jest jego translacja. MiRNA biorą zatem udział w regulacji ekspresji genów.Regulacja stanu oksydoredukcyjnego wydaje się być kluczowym elementem decydującym o odpowiedzi komórek na różne bodźce środowiskowe czy stosowane w terapii. MiRNA, które biorą udział w regulacji genów związanych z produkcją i neutralizacją RFT, mogą więc pełnić istotną rolę w regulacji mechanizmów związanych ze stanem redoks w komórkach nowotworowych.
Goal
Rozpoznanie możliwej roli mikroRNA (miRNA) w regulacji procesów związanych ze stanem redoks w komórkach.Rozpoznanie możliwych mechanizmów związanych ze zmianą odpowiedzi komórek na stres oksydacyjny po zmianie poziomów miRNA.
Tasks
Contractors

Project manager

Sylwia Ciesielska

Contractors

Sylwia Ciesielska

Results
Rozpoznanie możliwych mechanizmów związanych ze zmianą odpowiedzi komórek na stres oksydacyjny po zmianie poziomów miRNA. Reakcje redoks to wszystkie reakcje utleniania i redukcji, w których następuje przepływ elektronu związany z pojawianiem się i neutralizacją reaktywnych form tlenu (RFT). Większość genów kodujących białka związane z reaktywnymi formami tlenu (enzymy produkujące lub neutralizujące RFT) posiada sekwencje, rozpoznawane przez miRNA. miRNA tworzą z białkami Ago (ang. Argonaute proteins) kompleks RISC (ang. RNA-induced silencing complex), który wiąże się głownie z regionem 3’UTR mRNA (ang. Messenger RNA) posiadającego odpowiednią sekwencję. W rezultacie następuje degradacja danego transkryptu lub hamowana jest jego translacja. MiRNA biorą zatem udział w regulacji ekspresji genów. Regulacja stanu oksydoredukcyjnego wydaje się być kluczowym elementem decydującym o odpowiedzi komórek na różne bodźce środowiskowe czy stosowane w terapii. MiRNA, które biorą udział w regulacji genów związanych z produkcją i neutralizacją RFT, mogą więc pełnić istotną rolę w regulacji mechanizmów związanych ze stanem redoks w komórkach nowotworowych.
Articles