Projects

Redox regulation mechanisms in different types of cells

Badania statutowe, młodzi (BKM) BKM-698/RAU1/2020
Total budget [PLN]: 999 600
Start date: 01/01/2020; End date: 31/12/2020
Status: completed

Introduction
Zmiany stanu oksydoredukcyjnego wywołane ekspozycją na promieniowanie UV lub jonizujące i drogi powrotu do stanu neutralnego mogą być kluczowe dla przeżycia i funkcjonowania komórek, a w szczególności mogą  odpowiadać za mechanizmy unikania śmierci przez komórki nowotworowe. Zbadanie eksperymentalne i modelowanie wpływu promieniowania na komórki i sposobu radzenia sobie przez komórki z wyindukowanymi wolnymi rodnikami może mieć istotny wpływ dla zrozumienia różnic w odpowiedzi na stres między różnymi typami komórek i wskazać nowe kierunki rozwoju badań nad proliferacją i przeżywaniem komórek.
Goal
Celem projektu było scharakteryzowanie ścieżek sygnałowych ważnych dla przetwarzania przez komórki reaktywnych form tlenu i azotu  i porównanie reakcji na stres oksydacyjny w kilku liniach ludzkich komórek nowotworowych hodowanych in vitro oraz próba stworzenia modelu systemu na podstawie wyników eksperymentów. Jednym z głównych zadań była analiza i porównanie odpowiedzi komórek na różne dawki promieniowania jonizującego. Zbadanie poziomu reaktywnych form tlenu i azotu w czasie oraz zmian ekspresji niektórych genów kodujących białka uczestniczące w odpowiedzi na stres oksydacyjny  za pomocą eksperymentów z użyciem metody PCR.
Tasks
Zbadanie eksperymentalne i modelowanie wpływu promieniowania na komórki i sposobu radzenia sobie przez komórki z wyindukowanymi wolnymi rodnikami.
Contractors

Project manager

Sylwia Ciesielska

Contractors

Results
Przeprowadzone prace pozwoliły na sforumułowanie wniosków dotyczących różnej odpowiedzi komórek na zadaną dawkę promieniowania. Okazuje się, że komórki posiadają wiele mechanizmów, które mogą regulować reaktywne formy tlenu i azotu po indukcji stresu oksydacyjnego przez promieniowanie jonizująceWyniki badań zostały przedstawione w artykule pt. „Circuits Regulating Superoxide and Nitric Oxide Production and Neutralization in Different Cell Types: Expression of Participating Genes and Changes Induced by Ionizing Radiation”, który został opublikowany w czasopiśmie Antioxidants.
Articles