Projects

Platform for remote testing and analyzing of biomedical data

Grant NCBIR PBS3/B3/32/2015
Total budget [PLN]: 4 415 000
Start date: 01/04/2015; End date: 31/07/2017
Status: completed

Introduction
Choroby nowotworowe to, obok chorób układu krążenia, najważniejszy problem współczesnej medycyny. Zastosowanie wielowymiarowej analizy biologicznych danych molekularnych stanowi szansę na odkrywanie wiedzy przydatnej dla poznania mechanizmów powstawania chorób nowotworowych i odpowiedzi na terapię. Daje to nadzieję na wcześniejszą i dokładniejszą diagnozę choroby, jej zoptymalizowane i spersonalizowane leczenia. Celem projektu jest opracowanie i budowa platformy umożliwiającej zdalną weryfikację hipotez badawczych oraz efektywną analizę danych biomedycznych podczas prowadzenia badań nad chorobami nowotworowymi. Platforma umożliwi zweryfikowanie stawianych hipotez przy użyciu wielowymiarowej analizy w oparciu o nowe lub archiwalne dane biomedyczne. Zastosowanie wirtualizacji oraz zapewnienie bezpieczeństwa transmisji zezwoli na zdalną pracę użytkowników i po uzupełnieniu o dane kliniczne posłuży do opracowywania nowych rekomendacji klinicznych bazujących na danych molekularnych.
Goal
Tasks
Contractors

Project manager

Andrzej Świerniak

Contractors

Andrzej Świerniak, Sebastian Student, Roman Jaksik, Krzysztof Fujarewicz, Anna Lalik, Michał Jakubczak, Marcin Pacholczyk, Krzysztof Psiuk-Maksymowicz, Jarosław Smieja, Damian Borys

Results
Articles