Projects

Parallel algorithms for creation and simulation three-dimensional vascular network

Grant NCN: Opus UMO-2011/03/B/ST6/04384
Start date: 24/09/2012; End date: 23/09/2015
Status: completed

Introduction

Tematyka projektu związana jest z szeroko rozumianą inżynierią biomedyczną oraz biologią obliczeniową. Ogólny cel pracy można określić jako stworzenie metodologii niezbędnej do budowania modeli matematycznych wzrostu populacji komórkowych, zarówno komórek zdrowych jak i patologicznych, będących wynikiem różnych procesów biofizycznych np. nowotworzenie, zatory w sieci naczyniowej itp., uwzględniających cechy indywidualne badanego przypadku.

Goal
Tasks
Contractors

Project manager

Krzysztof Psiuk-Maksymowicz

Contractors

Andrzej Świerniak, Krzysztof Psiuk-Maksymowicz, Damian Borys, Jarosław Smieja

Results
Articles